Educatief pakket: oefeningen rond wetenschappelijk onderzoek aan het Princess Elisabeth Antarctica-station

De International Polar Foundation stelt op haar site het educatief pakket voor: 

Neem je leerlingen van de 2e en 3e graad mee op expeditie naar het Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA) en laat ze aan de slag gaan met reële onderzoeksgegevens in de lessen biologie en aardrijkskunde! Breng zo het wetenschappelijk onderzoek dat plaatsvindt aan het PEA-station en het belang ervan in de klas. Je zal je leerstof aanschouwelijker en concreter kunnen maken en door te vertrekken van een concrete onderzoekssituatie kan ook de link gelegd worden met werken met de wetenschappelijke methode.

Dit educatief pakket, Polar Quest 2010-12 genaamd, gemaakt door de International Polar Foundation, is samengesteld uit materiaal dat leerkracht Koen Meirlaen terugbracht van zijn Antarctische expeditie in het PEA-station. Hij kreeg deze unieke kans door het winnen van de Polar Quest-wedstrijd met zijn leerlingen van Leiepoort Campus Sint-Hendrik Deinze in juni 2011. Bij de uitwerking van dit pakket werd er ook nauw samengewerkt met verschillende wetenschappers.

Het educatieve pakket 'Polar Quest 2010-12’ biedt leuke en gevarieerde werkvormen aan en is samengesteld uit een inleiding met twee bijhorende filmpjes en 3 modules. Elke module is opgebouwd uit een infoblad (met bijlages), werkblad(en) met oefeningen, een handleiding voor de leerkracht, een fotogallerij en video('s). De modules komen overeen met de volgende drie onderzoeksprojecten die plaatsvonden tijdens tijdens de Belgische Antarctische expeditie 2011-2012:
Module 01 -  BELDIVA-project: microbiologie, diversiteit, impact klimaatverandering
Module 02 – BELATMOS-project: meteorologie, ozon, aërosolen (zal in de loop van april gepubliceerd worden)
Module 03 – GEA-project: geologie, gesteenten, Gondwana (zal in de loop van juni gepubliceerd worden)
Alle documenten zijn vrij te downloaden. De video's zijn beschikbaar op de vimeo webpagina van de International Polar Foundation.

Het educatieve team van de International Polar Foundation wenst je alvast veel plezier met dit pakket en hopen dat het een verrijkende ervaring wordt voor jou en je leerlingen! 

Vlieg in dit filmpje alvast mee vanuit België naar het Princess Elisabeth Antarctica-station!