Een nieuw afvalbeleid: onze school heeft lef!

Heel wat scholen doen serieuze inspanningen om de afvalberg in te krimpen. Dit kan alleen maar lukken wanneer de ouders én de leerlingen een handje helpen. Hoe minder afval leerlingen meebrengen naar school, hoe minder de school moet instaan voor het sorteren ervan. Hier vind je tips om milieuvriendelijk naar school te gaan.

Gedurfd?!

Op school zijn er sinds 1 september geen vuilbakken meer in de klas. Wat?! Maar op heel wat plaatsen op de speelplaats zijn er 'afvalstraten' gemaakt. Waar telkens 4 verschillende vuilbakken de kans geven aan leerlingen om te SORTEREN: Rest-, Groente- & Fruitafval, papier en PMD. Zo kan de volgende stap: RECYCLAGE snel starten.

We zijn lang niet de eerste met dit idee, in de treinstations, in hogescholen en universiteiten en in bedrijven krijgt dit concept steeds meer bijval. 

Wat denken onze leerlingen er nu van? Enkele getuigenissen:

"Dit systeem vraagt enige aanpassing van de leerlingen. Nu ligt de klas er nog af en toe vuil bij, maar na enige tijd zal dit wel werken. Het vuilbakkensysteem op de speelplaats is goed."

"Ik vind het afvalbeleid slecht omdat de klassen veel vuiler liggen, maar je leert wel beter sorteren."

"Slecht, afvoeren!"

"Ik vind het systeem heel goed, ik vind recyclage heel belangrijk. Nu ligt het in onze klas netter, maar we zouden nog meer kunnen doen! "

"Ik zie het nut wel in, want zonder vuilbakken in de klas ben je verplicht meer na te denken en stil te staan bij recyclage. Dankzij de extra vuilbakken op de speelplaats is dit systeem goed doenbaar, al zullen de meesten in onze klas zich nog een beetje moeten aanpassen, aangezien onze klas vaak een rommeltje is."

Denk globaal, doe lokaal! 
In Vlaanderen produceren we ongeveer 500 kg huishoudelijk afval per inwoner per jaar. Het merendeel hiervan wordt gerecycleerd, maar er wordt ook een aanzienlijk deel verbrand. 

Dit moet nog verminderen, want de Vlaamse overheid draagt de gemeente op om de hoeveelheid brandbaar huishoudelijk afval – dit is het restafval en het brandbaar grof huisvuil - te beperken tot 150 kg per inwoner per jaar. Dit komt overeen met hooguit één restafvalzak per week voor een gezin van 3 personen.

We willen met dit nieuw afvalbeleid ervoor zorgen dat enerzijds minder afval wordt gegenereerd, maar anderzijds dat het afval goed gesorteerd en gerecycleerd wordt. Steek mee je nek uit en zet andere mensen aan om mee te recycleren! Dit filmpje toont perfect aan tot wat het kan leiden: http://youtu.be/GA8z7f7a2Pk