Dikke Truiendag

Datum: 
vrijdag 17 februari 2012 01:00 - 23:00

Dikke-truiendag - een initiatief van MOS Naar aanleiding van de verjaardag van het kyoto-protocol zetten we de verwarming een graadje lager. De Dikke-truiendag is een initiatief van MOS (Milieuzorg Op School).
www.lne.be

Datum
vrijdag 17 februari 2012

Bedoeling
Door verstandig om te springen met energie kunnen we de uitstoot van broeikasgassen heel wat doen afnemen! Één graadje Celsius en een dikkere trui… We merken amper het verschil, maar ons energieverbruik en de stookkosten zijn aanzienlijk lager. Samen denken we na over wat we kunnen doen om overmatig energieverbruik en energieverspilling te vermijden.

Concreet
Op Dikke-truiendag wordt de verwarming een graadje lager gezet. De leerlingen dragen symbolisch een dikke trui. Zonder enige moeite kunnen we de CO2-uitstoot en stookkosten met 7% verminderen.

Mogelijke thema’s

  • Energieverbruik en -verspilling
  • Broeikaseffect
  • Fossiele brandstoffen <—> duurzame energie

bron: http://www.jongerenkerenklimaat.be/nl/dikketruiendag.htm