PETER TOM JONES

Datum: 
woensdag 18 april 2012 19:30 - 21:30

We nodigen jullie graag uit voor de bijzonder interessante lezing van Peter Tom Jones over een transitiekader naar een duurzaam materialenbeheer en duurzame oplossingen voor onze aarde.

De lezing gaat door in Leiepoort campus Sint-Hendrik 

Guido Gezellelaan 105 - 9800 Deinze

Iedereen is welkom!

 

Hier alvast meer informatie over Peter Tom Jones:

 

Peter Tom Jones (1973) is burgerlijk ingenieur Milieukunde, doctor in de Toegepaste Wetenschappen en werkzaam als Onderzoeksmanager (IOF) aan de K.U.Leuven, met specialisatie in industriële ecologie. Hij is één van de 15 pioniers van Plan C, de Vlaamse transitie-arena voor een duurzaam materialenbeheer, van Terra Reversa, de Vlaamse denktank voor ecologische economie, en van het Vlaamse transitienetwerk van het middenveld. Als ‘geëngageerd wetenschapper’ publiceerde hij talloze artikels, boekartikels en opiniestukken omtrent thema's als klimaat, transities, industriële ecologie, cleantech en ecologische economie. Hij is co-auteur van o.a. Terra Incognita (Ginkgo, Gent, 2006), Het Klimaatboek(Berchem, 2007), Klimaatcrisis (Antwerpen, 2009) enTerra Reversa (Berchem/Utrecht, 2009). 


Uitgebreide beschrijving

  

Tom publiceerde meer dan 100 artikels in diverse tijdschriften omtrent thema’s als (anders)globalisering, ecologie en transities. Daarnaast is hij ook auteur van talloze opiniestukken in DM, DS en DT. Gedurende de afgelopen jaren reisde Tom per trein (vaak met de plooifiets) het land rond om inmiddels meer dan 500 lezingen te geven omtrent thema's als duurzame ontwikkeling, klimaat, biodiversiteit, cleantech, transities en ecologische economie. De koppeling tussen het sociale en het ecologische is voor hem altijd essentieel geweest.  Sinds 2005 ligt hij ook mee aan de wieg van de sociaal-ecologische denk- en doetank: Terra Reversa. Hij is mede-auteur van het manifest van die beweging (te raadplegen op http://www.terrareversa.be/).  Hij lag ook mee aan de basis van de oprichting van het Vlaamse transitienetwerk van het middenveld, een netwerk dat sinds 2010 pleit voor een sociaal-rechtvaardige invulling van het transitieconcept. Tom is ook voorzitter van het Masereelfonds Leuven.


Ecologische economie  

In april 2006 verscheen zijn 660 pagina’s tellend, peer-reviewed boek (samen met Roger Jacobs) Terra Incognita: Globalisering, ecologie en rechtvaardige duurzaamheid(GINKGO peer review reeks, Academia Press, Gent).  Dit boek werd in tientallen tijdschriften besproken. De commentaren waren steeds lovend. In mei 2007 verscheen een tweede editie van dit boek, met een uitgebreide nieuwe inleiding.

Tom was ook vele jaren lid van de redactieraad van het tijdschrift Oikos(http://www.oikos.be/). Daarin publiceerde hij de milieuwetenschappelijke rubriek 'Terra Incognita'.  Daarin geeft hij aan, op basis van recent verschenen vakliteratuur, wat de toestand van de planeet Aarde is. Deze rubriek werd nadien opgevolgd door Terra Reversa, waarin hij vooral de oplossingen voor de sociaal-ecologische crisis bepleit. Deze rubriek vormde mee de basis voor zijn jongste boek. 

In 2006 publiceerde hij in opdracht van de wetenschappelijke raad van Attac het discussiecahier Globaal ten onder? Pleidooi voor een ecologische economie (2006). Een tweede editie verscheen begin mei 2007.  


Klimaatboeken  

Samen met Els Keytsman publiceerde hij in april 2007 een specifiek boek over de klimaatkwestie. Het klimaatboek: Pleidooi voor een ecologische omslag (uitgegeven bij EPO) biedt concrete antwoorden op de klimaatcrisis. De ecologische economie dient daarbij als referentiekader.  Bij de voorstelling van het boek, kreeg het lovende commentaren van het ACW, Greenpeace en Prof. Jean-Pascal Van Ypersele.

In mei 2009 verscheen van hem een synthetiserend klimaatboekje bij de uitgeverij LUSTER (in de reeks De Essentie): Klimaatcrisis - Het failliet van het klimaatscepticisme. Hierin rekent hij definitief af met de laatste generatie klimaatsceptici.  


Terra Reversa

In het najaar van 2009 verscheen Terra Reversa: de transitie naar rechtvaardige duurzaamheid (samen met antropologe - en tevens zijn echtgenote - Vicky De Meyere (zie foto)). Dit boek is de opvolger van Terra Incognita. Niet de problemen, maar de oplossingen staan ditmaal centraal. Van dit boek werden tijdens de eerste drie maanden al meer dan 1500 exemplaren verkocht. Ondertussen verscheen een tweede editie. In totaal gingen er al meer dan 3500 boeken over de toonbank. Het boek is ook gratis downloadbaar op http://www.hitte.nu/ Het boek lag mee aan de basis van de oprichting van het Vlaamse transitienetwerk van het middenveld.

 

Cleantech en K.U.Leuven

Sinds 2010 is hij vooral actief in de opstart van concrete transitieprojecten en praktijken. Meer en meer maakt hij in zijn werk ook de expliciete koppeling met de transitie naar schone technologieën en duurzaam materialenbeheer. Dit laatste domein vormt immers het kader voor zijn professionele activiteiten als K.U.Leuven IOF Onderzoeksmanager industriële ecologie. Hij coördineert in dit kader het Centrum voor Hoge Temperatuurprocessen en Duurzaam Materialenbeheer, en het Vlaamse Onderzoeksconsortium voor Enhanced Landfill Mining. Hij zit ook in de stuurgroep van het recent opgerichte Center for Resource Recovery and Recycling/

 

Bron: www.petertomjones.be