Pers

PROJECTVOORSTELLING

Download onderaan de bijlagen: projectvoorstelling, logo's, persfoto's ... in hoge resolutie!

Het AHA-project wil de opwarming van de aarde een halt toeroepen.

De mensheid staat voor ongeziene uitdagingen. Eén ervan is de klimaatverandering. De berichtgeving hierover is echter veelal negatief en bij veel mensen treedt er een gewenning op. Daar wil Leiepoort campus Sint-Hendrik dit schooljaar iets aan veranderen.

Vorig schooljaar namen de leerlingen van (nu) 6 Latijn-Wetenschappen samen met hun leerkracht Koen Meirlaen deel aan de Polar Quest , een wedstrijd die kaderde in een educatief project van de International Polar Foundation en gesteund werd door het actieplan van de Vlaamse Overheid ‘Wetenschap maakt knap’.

De leerlingen dienden een project in met de bedoeling om bij zoveel mogelijk mensen een wetenschappelijke ‘AHA-ervaring’ te creëren en hen aan te zetten tot actie en daadwerkelijke verandering.

Het ingediende AHA-project kon de jury bekoren en de klas won de Polar Quest. De leerkracht van de winnende klas mocht naar Antarctica gaan. Dus gaat leraar aardrijkskunde Koen Meirlaen dit schooljaar naar het Princess Elisabeth Antarctica-station en brengt Leiepoort campus Sint-Hendrik het AHA-project van de leerlingen in de praktijk.

AHA staat voor Attention, Holistic en Action. Dit zijn drie sleutelwoorden die staan voor de drie fases in het project. Attention staat voor de fase van informeren en uitdagen. Holistic staat voor de volgende fase, nl. de fase van het onderzoek. Dit onderzoek wordt op een holistische/multidisciplinaire manier benaderd. Eens de conclusies van de onderzoeken bekend zijn is het tijd voor Action en willen we iedereen aanzetten tot concreet handelen voor een positieve toekomst voor onze aarde.

 

Attention

Op maandag 3 oktober 2011 start het AHA-project met een heuse KICK-OFF voor en door alle leerlingen. We willen de start kracht bij zetten door op de speelplaats een levensgroot ijsblok te maken. Daarom vriezen de leerlingen een doos water in en brengen ze die mee op maandag 3 oktober 2011 (tussen 7.45 uur en 8.20 uur). Zo willen we de aandacht vestigen op het afsmelten van de polen om ook aan het grote publiek duidelijk maken dat het hoog tijd is voor actie! Op de speelplaats wordt een grote thermometer opgesteld die per graad temperatuurstijging de gevolgen voor de aarde aangeeft. Hiervoor werkt de school samen met 11.11.11 en worden de millenniumdoelstellingen nogmaals in de kijker gezet.

Op 4 en 6 oktober 2011 komen gerenommeerde sprekers het Attention-luik ondersteunen. Serge de Gheldere (klimaatambassadeur van Al Gore) en Jan Vandermosten (klimaatvoorzitter van WWF België) zullen de leerlingen van de school duidelijk maken hoe erg het met het klimaat gesteld is en welke acties ze zelf kunnen ondernemen.

Mark De Keyser, een ervaren poolreiziger, brengt een interactieve workshop voor de lagere scholen van Deinze.

 

Holistic

Leerkracht Koen Meirlaen gaat van december 2011 tot februari 2012 op expeditie naar het Princess Elisabeth Antarctica-station. Hij zal daar meewerken aan de verschillende poolonderzoeken en ook de gelegenheid hebben om het experiment op te zetten dat de leerlingen van 6 LWE in hun winnende project hebben uitgewerkt. Zo wordt het wetenschappelijk onderzoek dat aan het PEA-station wordt uitgevoerd vertaald naar een schoolse context. In verschillende lessen en in verschillende vakken zullen de leerlingen met Antarctica geconfronteerd worden. Via de moderne communicatiemiddelen kan de expeditie live gevolgd worden.

Niet alleen de leerlingen van de eigen school worden hierbij betrokken. Het bijzondere aan dit project is ook dat onze aso-school nauw gaat samenwerken met de andere scholen in Deinze. Vooral met VTI Deinze wordt een nauwe samenwerking opgezet aangezien deze school over een eigen didactisch GREEN CENTER beschikt, dat algemeen als toonaangevend bekend staat.

 

Action

Eens de poolexpeditie voorbij is, brengt Koen Meirlaen op twee avonden (28 en 29 februari 2012) uitgebreid verslag over de gevoerde onderzoeken op Antarctica en lichten de leerlingen de resultaten toe van de onderzoeken die ze ondertussen in Deinze uitvoerden.

Op 21 maart 2012 vindt er in de Rekkelinge een groot klimaatdebat plaats dat door de verschillende scholen zal voorbereid worden. Hiervoor zullen de leerlingen wetsvoorstellen opmaken en deze voorleggen aan EU-politici.

Op 18 april 2012 geeft Peter Tom Jones een lezing met nadruk op oplossingen en een transitiekader naar duurzame energie en duurzaam materialenbeheer.

In mei (datum nog te betalen) staat er een grote eindactiviteit op het programma waarbij de scholen samen met de stad Deinze een charter zullen ondertekenen met concrete actiepunten om samen de opwarming van de aarde verder een halt toe te roepen.

Foto's en figuren:

Download onderaan de bijlagen: projectvoorstelling, logo's, persfoto's ... in hoge resolutie!

BijlageGrootte
Voorstelling AHA-project - 20 sept 2011 & Kick-Off - 3 oktober 2011 - PERS_projectvoorstelling.pdf839.03 KB
belare_2009_2010_067©ipf.jpg1.31 MB
pea_finished_station_085©ipf.jpg1.22 MB
Princess Elisabeth Antarctica-station ©ipf.jpg1010.29 KB
Princess Elisabeth Antarctica-station -nunatak©ipf.jpg933.31 KB