Polar Quest

Wat begon met deze oproep van Alain Hubert, oprichter van de International Polar Foundation, mondde uit in het AHA-project!

Er staat Leiepoort Deinze campus Sint-Hendrik een boeiend jaar te wachten. Samen met alle leerlingen, leerkrachten en directie gaan ze voor een betere wereld en willen ze de verdere opwarming van het klimaat tegengaan. Deze uitdaging kunnen ze aangaan dankzij de prijs die de school binnenhaalde. 5 Latijn-Wetenschappen (intussen 6 Latijn-Wetenschappen) won de prestigieuze POLAR QUEST. Deze kaderde in het Polar Quest-project, een educatief project van de International Polar Foundation (IPF), gesteund door het actieplan van de Vlaamse Overheid ‘Wetenschap maakt knap’. Hierdoor krijgen de leerlingen van campus Sint-Hendrik gedurende enkele weken les vanuit het Prinses Elisabeth Antarctica-station (PEA).

Wat voorafging

Drie klassen uit het vijfde jaar van onze school namen deel aan de Polar Quest-wedstrijd. De opdracht luidde: maak een filmpje over de invloed van het weer op het Princess Elisabeth-station in 2050. Uit alle inzendingen werden vijf filmpjes geselecteerd, waaronder het filmpje van 5 Latijn-Wetenschappen. Toen werd dit selecte groepje afgeslankt tot drie, na stemrondes door publiek en jury.

Het filmpje van 5 Latijn-Wetenschappen (schooljaar 2010-2011):

De finale

Toen begon het echte werk. De klasgroep diende een wetenschappelijk en technologisch voldragen projectvoorstel uit te werken, dat aansloot bij een van de onderzoekstakken van de Princess Elisabeth-basis. In het voorstel moesten de verschillende stappen van het onderzoek worden omschreven, net als suggesties voor promotiecampagnes en educatieve doeleinden. Op 18 mei presenteerde de klas haar projectvoorstel ‘AHA’ aan een negenkoppige jury van experts, professoren en poolwetenschappers. De klas maakte indruk en sleepte de eerste prijs in de wacht. Zo sturen ze hun leerkracht aardrijkskunde voor zes weken op expeditie naar Antarctica en ontving elke leerling een waardebon van 250 euro die ze kunnen verzilveren in een AS Adventure-winkel.

De jury vat het project als volgt samen:

‘De mensheid staat voor ongeziene uitdagingen. Eén ervan is de klimaatverandering. De berichtgeving hierover is echter veelal negatief en bij velen treedt er een gewenning op. De leerlingen van 5 Latijn-Wetenschappen willen samen met hun leerkracht Koen Meirlaen hierin verandering brengen. Ze willen bij zoveel mogelijk mensen een wetenschappelijke ‘AHA-ervaring’ creëren en hen aanzetten tot actie. Hiervoor werkten ze het project ‘AHA’ uit, dat staat voor Attention, Holistic en Action. Dit zijn drie sleutelwoorden die staan voor de verschillende fases in het project. ‘Attention’ staat voor de fase van informeren en uitdagen, welke vooraf gaat aan de tweede fase: het onderzoek. Dit onderzoek willen ze op een holistische/multidisciplinaire manier benaderen. Zo willen ze het wetenschappelijk onderzoek dat reeds wordt uitgevoerd aan het PEA-station vertalen naar een schoolse context en hierbij verschillende leerjaren en vakken betrekken. Daarnaast willen ze ook zelf nieuw onderzoek opstarten, zoals het onderzoeken van de verschuiving van de Gunnestadbreengletsjer en dit via directe metingen op het veld en via satelietbeelden en modellen in de klas. Eens de conclusies van de onderzoeken bekend zijn en iedereen is wakker geschud, is het tijd voor ‘ACTION’ en zullen de leerlingen mensen aanzetten tot concreet handelen voor een positieve toekomst voor onze aarde.’

Dit schooljaar

Tijdens de tweede fase van het Polar Quest-project staat het verblijf van de leerkracht in het PEA-station centraal. IPF biedt deze reis aan en voorziet in de nodige ondersteuning. Campus Deinze Sint-Hendrik zal het AHA-project uitvoeren. Het AHA-project is dus een schoolproject dat door zijn visie gesteund wordt door de IPF, maar vrijwel losstaat van de activiteiten van de IPF.

Onderzoek op Antarctica is heel erg waardevol. Aangezien er geen mensen leven, leent het gebied zich ertoe om op een objectieve manier de gevolgen van de opwarming waar te nemen. Volgend schooljaar willen we op alle mogelijke manieren jongeren maar ook ouders betrekken bij het project om zo een gedragsverandering mogelijk te maken.

Concrete uitwerking van het project:

Dit lijkt een uitgelezen kans om boeiende samenwerkingen op te starten en zoveel mogelijk mensen bij het project te betrekken. Het is immers een hele uitdaging om zo veel mogelijk mensen op een leuke manier te sensibiliseren.

Pluspunten van het project:

  • Het is voor en door jongeren: leerlingen zullen zelf oplossingen bedenken, zelf naar politici stappen,… het verhaal kan dus echt vanuit de vragen/initiatieven van jongeren opgebouwd worden.
  • Er zal een leerkracht naar Antarctica reizen, dit gaat om een spectaculaire expeditie naar een ‘futuristische’ poolbasis. Dit spreekt de jongeren zeker aan en kan via de huidige communicatiemiddelen goed gevolgd worden.
  • Het project draagt een belangrijke en positieve boodschap uit en kan antwoorden bieden op de vele vragen van jongeren.
  • Jongeren kunnen het project voorstellen op hun eigen school en via de interactieve website de expeditie op hun eigen school op de voet volgen.

Het drieluik in het project biedt de mogelijkheid om telkens verschillende facetten te belichten, verken alvast het drieluik:

ATTENTION

HOLISTIC

ACTION

 

DE INTERNATIONAL POLAR FOUNDATION

De International Polar Foundation (IPF) is een stichting van openbaar nut die het poolonderzoek wil bevorderen door het publiek te sensibiliseren en te informeren over hoe ons klimaat in elkaar zit.

De IPF moedigt tevens alle innovatieve oplossingen aan om op een duurzame wijze te reageren op alle uitdagingen van de klimaatverandering.

Sinds haar oprichting ontwikkelt de IPF pedagogische projecten, educatief materiaal en multimedia, welke zijn samengebracht op de educatieve website van de IPF, EducaPoles.

In het kader van zijn educatieve missie lanceerde de IPF vorig schooljaar, met de steun van het actieplan van de Vlaamse overheid ‘Wetenschap maakt knap’, een nieuw educatief project: Polar Quest. Het Polar Quest project heeft als doel de leerlingen, en via hen ook het grote publiek, te informeren over de uitdagingen en het belang van wetenschappelijk poolonderzoek, met bijzondere aandacht voor het gloednieuwe Belgische Princess Elisabeth Antarctica-station (PEA). Het project bestaat uit twee fases: de eerste fase, de Polar Quest-wedstrijd, die vorig schooljaar liep, en de tweede fase die draait rond de uitvoering van het gewonnen klasproject, met name AHA, en het verblijf van de leerkracht, Koen Meirlaen, in het PEA-station.